Tác hại của chuột, cách diệt chuột

Chuột là loài gặm nhắm, là kẻ phá hoại thông minh nhất, phá hoại mùa màng, lương thực, thiết bị, các công trình..cũng là loài vật gây bệnh và mang nhiều mầm bệnh cho con người, các loài động vật khác...

Tác hại của chuột

  • Phá hoại 33 triệu tấn lương thực  hàng  năm  (đủ  nuôi  sống 200 triệu người/năm)
  • Làm ô nhiễm 3  lần  lượng  thức ăn mà  nó  tiêu  thụ  do  phân,  nước  tiểu, lông và mầm bệnh
  • Phá hủy các công  trình xây dựng, đường xá, nhà xưởng, trang thiết bị. Chuột là loài gặm nhấm, răng cửa phát triển liên tục, có thể gặm nát gỗ, dây điện, ống nước, đào hang, phá hủy nhà cửa, kho bãi, bao bì… làm tăng chi phí sửa chữa, làm ngừng trệ sản xuất, đôi khi gây hỏa hoạn thiêu hủy các công trình, tài sản...
  • Quấy  nhiễu,  gây  tổn thương đàn gia súc làm giảm năng suất sữa, trứng và thịt
  • Chuột mang hơn 200  loại mầm  bệnh  gồm  virus,  vi khuẩn,  nấm,  kí  sinh  trùng như lở mồm long móng, giả dại,  dịch  tả,  cúm  gia  cầm, PRRS, mycoplasma, thương hàn, lepto, E.coli, nấm phổi, cầu  trùng,  giun  sán,  viêm não, dịch hạch… …Một bãi phân  chuột  chứa  khoảng 230.000  vi  khuẩn Salmonella.

Vậy Chuột đã lấy đi lợi nhuận của chính chúng ta.

Hỗ trợ Online
0932033559
Address:
Hình ảnh Mekong

pestman

khu trung

phun khói

phun diệt côn trùng

Copyright © 2015 - 2019 http://www.khutrungmekong.com/ All rights reserved
Design by www.Thanhlapweb.com - KingbaoMedia