Khử trùng mọt trên sà lan, khử trùng diệt mọt container, khử trùng kho

Bên cạnh việc khử trùng diệt mọt trong kho, silo chứa nguyên liệu, Công Ty Khử Trùng Mekong còn thực hiện các công tác khử trùng khác như

 

1.  Khử trùng hàng chứa trong container

2.  Khử trùng sà lan

3.  Khử trùng hàng xá, đóng bao

4.  Khử trùng hàng đóng bao xếp trong hầm tàu.

5.  Khử trùng phương tiện vận chuyểnhàng hóa các loại,....

6.  Hóa chất xử lý:  Phosphine (PH3)

Và tất cả các dịch vụ khác liên quan đến khử trùng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất 

khử trùng mọt trên sà lan

Hỗ trợ Online
0932033559
Address:
Hình ảnh Mekong

pestman

khu trung

phun khói

phun diệt côn trùng

Copyright © 2015 - 2019 http://www.khutrungmekong.com/ All rights reserved
Design by www.Thanhlapweb.com - KingbaoMedia