Hỗ trợ Online
0909 755 882
Fax: (08) 37361911
Address:
Hình ảnh Mekong

pestman

khu trung

phun khói

phun diệt côn trùng

Hóa chất: AXIT CLOHYDRIC - NATRI HYPOCLORIC (JAVEL) - NATRI HYDROXIT

Hóa chất: AXIT CLOHYDRIC - NATRI HYPOCLORIC (JAVEL) - NATRI HYDROXIT

Công ty Khử Trùng Mekong chuyên kinh doanh các sản phẩm hóa chất như: AXIT CLOHYDRIC 32% - HCL 35%, NATRI HYPOCLORIC (JAVEL) - NAOCL 12%, NATRI HYDROXIT – NAOH 98% ...

0909 755 882
Fax: (08) 37361911
Contact
Copyright © 2015 - 2018 http://www.khutrungmekong.com/ All rights reserved
Design by www.Thanhlapweb.com - KingbaoMedia